Het nakijken van gemaakt werk ervaren de meeste leerkrachten als een zware last, die nu eenmaal bij het werk hoort. Ze hebben soms het gevoel, dat de kwaliteit van de feedback die ze geven, afhangt van de hoeveelheid commentaar, die ze bij het werk van een leerling hebben geschreven.

Sommigen voelen zich schuldig als ze niet al het werk van de leerling hebben gezien. Misschien zijn deze uitspraken ook voor u herkenbaar.

 

Sta je echter wel eens stil waarom je nakijkt? En stel je jezelf wel eens de vraag wat nakijken daadwerkelijk oplevert?

 

Er is een heel effectieve manier van nakijken, waarbij je al het werk van de leerling op inhoud en proces kunt beoordelen. Deze effectieve manier van nakijken draait om kernbegrippen zoals: Controle van Begrip, monitoring, eigen verantwoordelijkheid en begeleid inoefenen. Met 'evidence based theory' als achtergrond duiken we onder in de wereld van intensieve begeleiding en stapsgewijze controle gedurende de les, waardoor nakijken heel effectief en met minder tijd kan plaatsvinden.