Spelling is een gecompliceerd vak om te geven: de methodes volgen verschillende leerlijnen; iedere leerkracht heeft zo zijn eigen ideeën en werkwoordspelling haalt er vervolgens weer andere regels bij.

 

De Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau stellen vast dat er nauwelijks verband bestaat tussen de prestaties van leerlingen op spellingtoetsen en de hoeveelheid spelfouten of interpunctiefouten in hun eigen schrijfwerk. Van het eigen schrijfwerk is slechts 17 % vrij van spelfouten en 19% vrij van interpunctiefouten. De inhoud van het spellingonderwijs wordt op zo'n 62% van de basisscholen volgens goed gestructureerde leerlijnen aangeboden. De vakdidactische aanpak is slechts op een vijfde van de bezochte scholen van goede kwaliteit. Alle andere scholen misten enkele of meerdere vakdidactische kenmerken.

 

Ik kan u helpen om het spellingonderwijs naar een hoger plan te tillen en leerlingresultaten te verbeteren. Elke school wilt toch kwalitatief en opbrengstgericht onderwijs bieden?  Volgens de principes van effectief spellingonderwijs werken we, op basis van wetenschappelijke meta-analyses, richting de gestelde doelen.

Elke leerkracht zal meer plezier ervaren door de gedegen achtergrondkennis en vele tips die het spellingonderwijs aantrekkelijker maken voor alle betrokkenen. 

We blijven steeds dicht bij de praktijk door coöperatieve werkvormen en theoretische toepasbaarheid in de klas.

Het is al lang bekend wat werkt bij spelling. Als we daar de juiste didactische werkvormen bij gebruiken, dan openen we de deur naar zinvol, maar vooral effectief spellingonderwijs.