Leren schrijven, is dat niet hopeloos ouderwets? Handmatig schrijven doen we immers nauwelijks meer.

Doe het niet te snel af als iets van vroeger, waarschuwen psychologen en neurowetenschappers. Nieuw onderzoek suggereert belangrijke verbanden tussen handmatig schrijven en een bredere ontwikkeling. Kinderen die goed handmatig leren schrijven, lezen niet alleen sneller, ze kunnen ook beter informatie onthouden, ideeën ontwikkelen en spellen. Met andere woorden: handmatig  schrijven is een voorwaarde voor goed en effectief leren.

 

Vanuit mijn brede ervaring kan ik vele pakketten aanbieden op dit gebied:

 

1. Teambijeenkomsten. Het gehele team volgt één of meerdere cursusmomenten. Het doel is om voldoende inzicht en achtergrondkennis te verkrijgen, zodat het schrijfonderwijs kwalitatief goed wordt onderwezen.

 

2. Individuele consultatie. Dit is vooral bedoeld om de leerkrachten te ondersteunen, die meer handvatten willen hebben voor hun schrijfonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten die net van de PABO af komen of anderen die gevoelsmatig  knel zitten tussen handmatig of digitale verwerking.

 

3. Workshops.  Deze zijn met name bedoeld voor scholen die al een heldere visie  op het schrijfonderwijs hebben. Door concrete voorbeeldlessen, afgewisseld met de nodige theoretische achtergrond, ervaren de deelnemers de mogelijkheden van een effectieve schrijfles. Alle materialen en categorieën komen aan bod in samenhang met de ideale lesopbouw. Zodra we afgesloten hebben met het geven van de juiste feedback, zijn de leerkrachten zelf in staat  een goede schrijfles te geven.

 

4. DCD-Dyspraxie. Wist u dat er in een gemiddelde klas 2 of 3 leerlingen zitten met DCD? Weet u ook hoe u daar het beste mee om kunt gaan? DCD is een stoornis in de natuurlijke motorische ontwikkeling en dit heeft veel effect op het dagelijks handelen in de klas. Sommige van deze leerlingen worden zelfs in de groep van ASS geplaatst. Dat is iets waar kinderen met dyspraxie ook heel veel last van hebben. Zij dienen, gezien hun complexe aandoening, vroegtijdig erkend te worden om de juiste behandeling te krijgen. Door goede kennis van zaken kunnen we al deze kinderen echt helpen, maar dan moeten we nú actie ondernemen.